Haladjatok a fenti térkép és Errik lovag segítsége alapján előre a sétány bejáratához! Jobbra a házak után a láthatatlan testű zöld vaslábú paripáig!