A Káposztási Családok Egyesülete (KCSE) Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyeren működő non-profit, közhasznú szervezet, amely a helyi közösség építését, fejlesztését tűzte ki célul. A KCSE a közjóért dolgozik, ezen belül is különösen a közvetlen környezetéért. Munkánkat önkéntesen végezzük, sokakat bevonva 2011 óta, nagy lelkesedéssel. Minden tevékenységünk alapelve az aranyszabály: „Azt tegyük másokkal, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek!”.

Célunk volt, hogy a közösségi életnek fórumot adjunk klubjaink segítségével, és a találkozásoknak helye is legyen, ahol a rengeteg találkozás, közösségi élmény megvalósulhat. 2013-ban az önkormányzat, a mi hathatós közreműködésünk, kapcsolataink, szervező erőnk segítségével létrehozta Megyeri Klubot, amely Káposztásmegyer II. első közösségi háza lett. Hetedik éve működik teltházzal és nagyon jó programokkal, tanfolyamokkal, amelyeket mi alapoztunk meg.

Később azt láttuk, hogy szükségünk van még egy saját helyre is, ahol további lehetőségeket tudunk teremteni a közösségi tevékenységek működésére. Így 2018. szeptemberében létrehoztuk a KCSE GRUND közösségi irodát és központot. A GRUND közösségi irodaként is működik, terembérlésre is lehetőség van, és lüktet a civil élet: a klubjaink nagy része itt találkozik, öko-kört és számos workshopot tartunk, és más szervezetekkel is hathatósabb így az együttműködés. Végre lett egy olyan hely, ahova bárki betérhet információért vagy egy kávéra, és amely alkalmat ad a találkozásokra és kapcsolatépítésekre. Ez az önkéntes munkának is nagy lendületet adott, mert könnyen, gyorsan tudunk egyeztetni.

Nagy rendezvényeink az Őszi, évkezdő Családi nap, az adventi koszorúkészítés, a Jótékonysági Mikulás futás és adventi vásár a Közös Sport Egyesülettel., valamint alig várjuk, hogy ismét nyári tábort szervezhessünk a gyerekeknek.

Folyamatosan működnek a KCSE különböző klubjai, amelyek kislétszámú, rendszeres találkozások keretében adnak lehetőséget arra, hogy a káposztásmegyeriek közösségre leljenek az őket érdeklő témákban vagy a hozzájuk hasonló helyzetben lévőkkel. A kapcsolatok elmélyítésére, az összetartozás érzésének erősítésére alkalmasak klubjaink (baba-mama klub, ifiklubunk, nyugdíjas klub, férfiklub, társasjáték klub, könyvklub).

A KCSE 11 éve üzemelteti levelezőlistáját, amelyen a helyiek tájékozódhatnak minden, Káposztásmegyert és a KCSE-t érintő témában, illetve segítséget kérhetnek egymástól.

A levelezőlista 1400 családot számlál, és segítségével egymásra talál kínálat és kereslet rengeteg témában (pl. háztartási segítő keresése, álláslehetőségek, tanfolyamok, kulturális programok, kirándulások).

A KCSE létrehozott egy közösségi irodát is, a KCSE Grundot, amely információs és találkozási pont az egyesületi tagoknak, a klubtagoknak és érdeklődőknek, valamint helyet ad a KCSE rendezvényeinek is.

2019 augusztusában kulturális kerekasztal programot hirdettünk, ahova a kultúrával, közösséggel, művészettel kapcsolatos szervezeteket hívtuk össze kapcsolatépítésre és egymás megismerésére, összekötésére.

A KCSE szorosan együttműködik más helyi szervezetekkel (pl. rendőrségi együttműködésünk a Szomszédok Egymásért Mozgalom, szoros a kapcsolatunk az iskolával, óvodával, bölcsődével, egyházakkal). Ennek egyik legjobb példája a 2019-es iskolafestés, amelyet a szülők, egyesületi tagok a Homoktövis Általános Iskolával kéz a kézben együttműködve, önkéntes munkával, saját forrásból végeztek el a Let’s Colour pályázaton nyert 50 liter festéket kiegészítve.

Mind a pályázat kommunikációjában, szavazatgyűjtésben, mozgósításban, a fennmaradó összeg gyűjtésében, mind a festés kivitelezésében is jelentős szerepet vállalt egyesületünk. A közösség rengeteget erősödött ezáltal, az iskola szép lett és még szorosabb lett az együttműködés a Homoktövis Általános Iskola, a KCSE, az iskola családjai és a helyi családok között.

2019-ben 8 hetes játékot tartottunk a KCSE 8. születésnapja alkalmából „Kötődj! Ismerd meg Káposztásmegyert!” címmel. 8 szervezettel közösen szerveztük, és célunk az volt, hogy programokon és játékos lehetőségeken át minél többeket megszólítsunk, invitáljunk arra, hogy a környéket jobban megismerjék, legyen lehetőségük közösségi programokat kipróbálni, megismerni más helyieket és kötődni, kapcsolódni a közösség/program által a lakóhelyükhöz, hogy még inkább otthon érezhessék magukat. Az apropót az is adta, hogy nagyon sok új ház épült a környéken és szerettünk volna hidat teremteni az ismerkedésre. A nyitott klubjaink mellett erdei sétát, rendőrségi keresztrejtvényt, szabadulószobát szerveztünk, közösségi szemétszedést (erdőtakarítást), kézműves workshopot, közösségi kötést, káposztásmegyeri felfedező sétát tartottunk, volt családos koncert, bábelőadás és még párkapcsolat erősítő játék is. A programon közel 1000 fő vett részt.

Novemberben szintén nagy rendezvényt szerveztünk „Nyitott iskola” címmel, amely egy kb. 1000 fős hétvégi családos adventi alkotó, játékos program volt szintén a Homoktövis Iskolával közösen.

  • Eredményeink:

Óriási eredménynek tartjuk, hogy klubjaink évek óta folyamatosan, bővülő taglétszámmal működnek. A visszajelzések alapján tudjuk, hogy mennyit számít egy-egy tagunknak, éppen ideköltözőnek vagy pl. friss kismamának, hogy hozzá hasonló érdeklődésű emberekkel heti rendszerességgel találkozhat. A baba-mama klubunkban például 2019-ben 88 új klubtagot regisztráltunk. Nyugdíjas klubunk évek óta 35 fő körüli létszámmal működik, és az élet már többször igazolta, hogy a klubban kötött ismeretségek akár életet menthetnek, de az életminőséget mindenképpen javítják. Az ifi klub is évek óta eléri célját, hogy a tinédzsereket közösségbe terelje, értelmes kikapcsolódást nyújtson, és a rendezvényeken való önkéntes munka segítségével fejlessze őket, és tartalmas időtöltést kínáljon számunkra. Gyakori, hogy az ifik önkéntesként részt vesznek a KCSE egyéb rendezvényein (pl. futóversenyen, családi napon segítőként) – nyilvánvaló, hogy miért fontos a közösség szempontjából, hogy a fiatalok testközelből ismerjék meg az egymást segítő, közösségben gondolkodó életfelfogást. A 2020-as nyári gyerektábort 20 fiatal segítségével rendezte meg Smohayné Simon Gyöngyös szervező. Mindenki várja a jövőévi lehetőséget. 2019-ben Újpest lett a második legbiztonságosabb kerület, amiben a mi civil együttműködésünk is benne van a Szomszédok Egymásért Mozgalom és a KCSE egymásra figyelő, egymást segítő közössége miatt.

Klubjainkba összesen kb. 360 főt tudunk havi rendszerességgel bevonni. Ehhez jönnek az egyéb tanfolyamok, workshopok, amelyekkel a rendszeres tevékenység kiegészül. 

2019-ben az eddigi legtöbb, 54 párt tudtuk megszólítani a Házasság Hete játék programunkkal.

A 2019-es év egyik legnagyobb eredménye, hogy a 2018. őszén létrehozott közösségi irodánk (KCSE GRUND) sikeresen tud működni az egyesületi tagok önkéntes munkájának és adományainak köszönhetően. 2020-ban a járvány miatt a közösségi összefogást reméljük a további működtetést illetően, amin most sokat dolgozunk.

Levelezőlistánkon 1400 család szerepel, napi eléréssel.

Éves szinten az aktuális nagy rendezvényeink (2019-ben a „Kötődj! Ismerd meg Káposztásmegyert!” program, a „Nyitott iskola” és az iskolafestés) segítségével el tudjuk érni különböző csoportok (pl. iskolások, szülők, új lakosok) bevonását a közösségi életbe.

A legnagyobb katarzist a sulifestés szervezése, lebonyolítása jelentette a közösségi érzés szempontjából. Ezt követte a 2020-as nyári gyerekprogramok 3 hét turnusa a KCSE GRUNDON, melyben 3 hét alatt 185 gyerekkel játszottunk 20 fiatal segítő közreműködésével Gyöngyös szervezésében, amely a helyi családok körében osztatlan sikert aratott.

  • Mennyire járul hozzá a KCSE a helyi közösség jóllétéhez, értékeihez, problémái megoldásához?

A helyi közösség jóllétének kiemelkedően fontos része, hogy a helyiek tudják, hogy van hova fordulni problémájukkal, van honnan segítséget vagy információt kérni, tartoznak egy befogadó közösséghez. Elsődleges alapelvünk, hogy egyesületünk tevékenysége és bármely megnyilvánulása politika-mentes, előítélet-mentes. Rendezvényeink és a klubok rendszeres alkalmai segítik egymás megismerését, az igazi kapcsolódást, közösséggé fejlődést. Ez igazi érték a mai világban, amikor megszámlálhatatlan szabadidős program közül választhat az ember, de kevés kínál elmélyülést vagy közösségfejlődést.  Az UNKA játszótér homokozója fölé is mi kezdeményeztük az önkormányzatnál a napvitorlát, valamint aláírásgyűjtéssel sikerült rengeteg embert mozgósítanunk, hogy kérvényezzük a gyalogos átkelőt a Jégcsarnok és a Bőrfestő ovi közé. Számos szemétgyűjtést rendeztünk, közösségi erővel és szervezéssel rendbetettük a Székpatak-Homoktövis utca közti parkot, a kikopott terület füvesítésével, gödörmentesítéssel. Az egymásra figyelő közösség és a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitánysággal működtetett SZEM-, vagyis Szomszédok Egymásért Mozgalom is hoozájárul ahhoz a közös sikerhez, hogy Újpest 2019-ben a 2. legbiztonságosabb kerület.

  • Mennyire tudjuk bevonni a helyi közösség tagjait?

Klubjainkban és rendezvényeinken bárki részt vehet, ez sem tagdíjhoz, sem részvételi díjhoz nincs kötve. Nagyon sok emberhez elérünk. Az önszerveződés alapja, hogy aki jól érzi magát egy adott közösségben, részt fog benne venni, illetve amit kapott az egyesülettől, azt máskor más formában viszonozza. Ennek jegyében nagyon gyakori, hogy tagjaink teljesen önkéntesen és ingyen rendelkezésre bocsátják tudásunkat, idejüket (pl. a marketinges kisvállalkozói tréninget tart, a jogász megírja az egyesület dokumentumait, a fotós fotóz a rendezvényeinken, stb.). A helyi közösségi életnek gyakorlatilag minden szereplője részt vesz az egyesület tevékenységében. Jótékonysági kezdeményezéseink rengeteg embert tudnak mozgósítani, mert az évek óta tartó hiteles működésünk eredményeként tudja mindenki, hogy amire mi gyűjtünk, amögött nincs csalás vagy manipuláció.

  • Mennyire kreatív a módszer?

A módszer kreativitása abban áll, hogy megteremti a kereteit az organikus fejlődésnek, bevonódásnak a személyes kapcsolatokon alapuló, odafigyelő, harmóniába rendező szervezettséggel, amelynek szakmai hátterét Smohayné Simon Gyöngyvér festőművész, művelődésszervező, az egyesület kezdeményezője és motorja adja.

A Káposztási Családok Egyesülete (KCSE) a helyi közösség építését, fejlesztését tűzte ki célul. Klubjai és rendezvényei lehetőséget adnak arra, hogy a káposztásmegyeriek közösségre leljenek az őket érdeklő témákban vagy a hozzájuk hasonló helyzetben lévőkkel. A KCSE levelezőlistáján a helyiek tájékozódhatnak, segítséget kérhetnek. A KCSE közösségi irodája információs és egyben találkozási pont. A KCSE szorosan együttműködik más helyi szervezetekkel a helyi kezdeményezések sikere érdekében.

Most, 2020-ban a covid idején közösségi gyűjtést szervezünk, hogy továbbra is ezerrel tudjunk dolgozni a helyi közösségért.